ÖTA (Ömrünü Tamamlamış Araç) nedir? Ne amaçlanır ?

Ömrünü tamamlamış araçlar (ÖTA) Teslim ve Ayrışım Merkezi

Ö.t.a. nedir?

Şehircilik ve Çevre bakanlığınca belirtilen şartlara uygun " Öta depolama ve ayrıştırma " nedir? Ne amaçlamaktadır?

Geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak, ekonomik operatörlerin ve geçici depolama alanlarının tabi olacakları standartları ve yükümlülükleri belirleyerek, uygulamayı sağlamaktır.

ÖTA (Ömrünü tamamlamış araç) Çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, ömrünü tamamlamış araçlar ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak, ekonomik operatörlerin ve geçici depolama alanlarının tabi olacakları standartları ve yükümlülükleri belirleyerek, uygulamayı sağlamak.